Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020 icon

Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020

Trò chơi , Personalization
Kích thước:
12 MB
Phiên bản:
96485879 cho Android
Cập nhật vào:
Thg9 07, 2020

Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android

Turn your phone into an iPhone.
Press and hold the Widgets home screen. Click on the arm symbol for the settings for

Home screen widget (with automatic size)
• Background 3D background effect
• Unlock animation
• App start the animation
• Navigation Hide navigation buttons
• Id widget panel
• weather app
• Original brand
• AI Symbol Generator
• Cone icon pack support
• Live clock icon
• Live calendar icon
• Notification badge
• Hide application
• Rename application
• iOS battery widget
• Eri Siri proposal widget
• Calendar Lander Widget
• Lunar calendar widget
• Contact widget
• 3D touch
• Phone widget
• Dark and light mode
• Ambiguity
• Resize icons
4 to
Armoni Launcher is a new launch for Android that mimics the look of iOS Launcher. So, if you want your Android device to look and work just like iOS, Armor Launcher is a great place to start. The app supports Dark Mode as well as iOS icons and includes a weather app that should be familiar to any experienced iOS user.
- Android Police

What is new

Troubleshooting 2
Language support added

Added support for Portuguese-language
Fixed widget issues 3

Bạn không đủ giải trí và thích thú bởi Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020? Sau đó, có lẽ đã đến lúc thử theo dõi các Ứng dụng khác trên web, người chuyên tạo nội dung hơi đơn điệu nhưng có khả năng thu hút ánh nhìn từ tất cả và Đa dạng. Chúng ta đang nói về một ứng dụng như ZUI Locker-Elegant Lock Screen Full 2.2.0 Apk for Android, Super AMOLED Wallpapers PRO 5.5 Apk for Android, Hologram Background Premium 1.0.10 Apk Unlocked for Android, Micopi+ 5.2.78 Apk for Android, Blacker : Dark Wallpapers 2.1.1 Unlocked Apk for Android, .

Tải xuống Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020 Apk miễn phí cho Android Phiên bản đầy đủ và Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020 Apk MOD có sẵn tại đây và bạn cũng có thể tải xuống.

Nếu bạn đang muốn tải xuống Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020 Apk Phiên bản đầy đủ hoặc MOD thì bạn có thể truy cập vào đây cho Android của mình. Bạn có thể tải xuống Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020 MOD Apk và cả Armoni Launcher PRO 96485879 (Full Paid) Apk Android 2020 Apk phiên bản đầy đủ từ đây. Chỉ cần chọn phiên bản Apk mong muốn của bạn và tải xuống.

Nhiều lần chúng tôi không có quyền truy cập vào cửa hàng chơi hoặc có một số ứng dụng không có sẵn trong cửa hàng chơi do đó tất cả các ứng dụng đó đều có sẵn ở đây. Vì vậy, nếu bạn muốn tải xuống bất kỳ loại Apk miễn phí hoặc MOD nào, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi, nơi hầu như tất cả Apk miễn phí đều có sẵn.