Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019 icon

Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019

Trò chơi , Puzzle
Kích thước:
61 MB + 86 MB
Phiên bản:
1.0 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 14, 2019

Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data for Android

Tải xuống Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019 Apk miễn phí cho Android Phiên bản đầy đủ và Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019 Apk MOD có sẵn tại đây và bạn cũng có thể tải xuống.

Nếu bạn đang muốn tải xuống Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019 Apk Phiên bản đầy đủ hoặc MOD thì bạn có thể truy cập vào đây cho Android của mình. Bạn có thể tải xuống Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019 MOD Apk và cả Download Gravidot 1.0 (Full) Apk + Data cho Android 2019 Apk phiên bản đầy đủ từ đây. Chỉ cần chọn phiên bản Apk mong muốn của bạn và tải xuống.

Nhiều lần chúng tôi không có quyền truy cập vào cửa hàng chơi hoặc có một số ứng dụng không có sẵn trong cửa hàng chơi do đó tất cả các ứng dụng đó đều có sẵn ở đây. Vì vậy, nếu bạn muốn tải xuống bất kỳ loại Apk miễn phí hoặc MOD nào, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi, nơi hầu như tất cả Apk miễn phí đều có sẵn.

Gravity, fields, traps, portals and operations vice versa!

Gravidot challenging action puzzle game with mechanics associated with the change in gravitational fields. Carefully use the full portal obstacles to find the best way to achieve the goal of observation and players to avoid falling level layout, Joan Rivers and create! Many gray cells must clear each level!

● play only one hand at all times, anywhere.

● strong level design (10 chapters, 40 levels).

● Integrated mail function makes it ideal for casual gamers.

● Route S Rank hardcore gamers will be on every level."

 Setup:

  1. “APK” install it on your device.
  2. com.BulbulGames.Gravidot” folder “android / obb” copy into.
  3. Enter the game.